logo

Gesing Coaching

Istotą coachingu jest wspieranie klienta na drodze do celu, który sam wyznacza. Efekty coachingu przejawiają się w poprawie życia, relacji, a także wyników w biznesie. Rezultatem współpracy z coachem jest rzeczywista i mierzalna poprawa w obszarach wybranych przez klienta.

Profesjonalny coaching prowokuje do myślenia i inspiruje do działania. Profesjonalny coaching to coaching etyczny i zapewniający wysokie standardy.

Jako akredytowany coach ICF ACC (w trakcie akredytacji na poziomie PCC), zapewniam swoim klientom wysokie standardy coachingu, profesjonalizm w relacjach i przestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego International Coach Federation.

coaching wpływa na urzeczywistnianie celów84%

coaching pomaga w znalezieniu rozwiązania58%

coaching wzmacnia poczucie odpowiedzialności52%

coaching rozwija samoświadomość42%

coaching wpływa na lepsze rozumienie roli37%

730

przeprowadzonych sesji coachingowych

1

Mistrzostwo Świata w Karate

23

aktualnie prowadzonych procesów coachingowych

365

kroków naprzód

Rekomendacje

Dziękuję moim Klientom za referencje i feedback. Dzięki nim nieustannie ulepszam swoje usługi i jestem coraz bardziej świadoma.