logo

Co to jest coaching?

Co to jest coaching?

Coaching jest procesem wykorzystywanym do osiągnięcia lepszych wyników działań oraz zamierzonych celów w biznesie i w życiu osobistym, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje.

Kto to jest coach?

Coach to osoba, która towarzyszy klientowi w procesie coachingu, posiadająca odpowiednie umiejętności i wiedzę oraz wykorzystująca właściwe narzędzia służące realizacji założonych celów.

Kto to jest coachee?

Coachee to klient, który bierze udział w procesie coachingu i pragnie osiągnąć zamierzone cele.

Jak realizowana jest usługa coachingu?

Coach oraz coachee wspólnie opracowują harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikacji. Usługa coachingu rozumiana jest jako proces i najczęściej składa się z 3-9 sesji coachingowych. Nie ma obowiązku przestrzegania zewnętrznych norm w zakresie ilości sesji i długości trwania procesu.

Jak wygląda sesja coachingowa?

Sesja coachingu w dużej mierze zależy od coacha i klienta. Sesja coachingowa to rozmowa oparta o pewną strukturę, w której główna uwaga koncentruje się na kliencie. Każda sesja coachingowa jest inna, a dobra sesja coachingowa to taka, w której klient usłyszy siebie.

Ile kosztuje sesja coachingowa?

Ceny coachingu są bardzo zróżnicowane i nie istnieją żadne konkretne ramy mówiące o tym, ile kosztuje sesja coachingowa. Ceny za coaching ustala się za sesję lub za cały proces. Stosuje się również rozliczenie w oparciu o efekt. Cena coachingu zależy od rodzaju coachingu, formy współpracy i coacha.

Czym jest coaching a czym coaching nie jest?

Coaching nie jest terapią, konsultingiem, mentoringiem ani też szkoleniem. Coaching ma na celu wykorzystanie potencjału klienta w osiągnięciu określonego celu i uzyskania optymalnej satysfakcji.

Jaka jest rola coacha?

Rolą coacha jest pomoc w odkryciu najważniejszego, doprowadzenie do wyeliminowania barier i towarzyszenie coachee na drodze do sukcesu, dając swoją uwagę i zaangażowanie.

Jak wybrać dobrego coacha?

Wybierając dobrego coacha należy kierować się nie tylko jego specjalizacją, doświadczeniem, kwalifikacjami, rekomendacją czy ceną, ale również osobistym odczuciem.

Co to jest kontrakt w coachingu?

Kontrakt w coachingu to zbiór zasad obowiązujących w trakcie procesu coachingu. Zawiera reguły dotyczące odwoływania spotkań, dyskrecji i innych kwestii, nie tylko technicznych. Dobry coach dba o ustalenie kontraktu z klientem na pierwszym spotkaniu.

Jaki jest związek coachingu z psychoterapią?

Coaching nie jest psychoterapią. Coaching może być stosowany równolegle z psychoterapią, lecz nie może być jej substytutem. Coaching nie skupia się na rozwiązywaniu problemów z przeszłości w celu usprawnienia działań przyszłych.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *