logo

Etycznie

Co to znaczy etycznie?

Co stanowi postawę profesjonalizmu w coachingu?

Czym jest Kodeks etyczny ICF?

Jak pracuje profesjonalny i etyczny coach?

To podstawowe pytania, które należy zadać poszukując dobrego coacha. Wielu jest coachów oferujących swoje usługi, niewielu pracujących według ściśle określonych zasad i posiadających odpowiednie doświadczenie. Jeżeli zależy Ci na profesjonalnej współpracy, sprawdź standardy i zabierz w podróż coacha, który pomoże Ci ominąć osobiste bariery i osiągnąć TWÓJ cel.

Co stanowi podstawę profesjonalnego coachingu?

Profesjonalny coaching to relacja coacha z klientem, która prowokuje do myślenia, inspiruje do działania. Profesjonalna relacja coachingowa oparta jest o kontrakt określający prawa, role i odpowiedzialność obu stron oraz zasady współpracy.

Profesjonalny coach jest otwarty, szczery i obiektywny. Profesjonalny coach to coach, który skupia się na osiągnięciu trwałego, a nie błyskawicznego rezultatu. Profesjonalny coach nie jest ekspertem. Profesjonalny coach skoncentruje się na Tobie i rezultatach coachingu.

Profesjonalny coaching to coaching etyczny. Profesjonalny coaching oparty jest na zobowiązaniu etycznym coacha w stosunku do klientów, sponsorów, kolegów i społeczeństwa. Profesjonalny coaching to coaching oparty na standardach International Coach Federation (ICF) – organizacji, która jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję coachingu i doprowadziła do wyznaczenia standardów etycznych w postaci Kodeksu etycznego ICF.

Czym jest Kodeks etyczny ICF?

International Coach Federation to wiodąca ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca profesjonalnych Coachów, wyznaczająca wysokie standardy, zapewniająca niezależną certyfikację i tworząca sieć wyszkolonych, profesjonalnych coachów. Jako największa organizacja profesjonalnych coachów na świecie, ICF zapewnia o wiarygodności swoich członków. ICF gwarantuje program kwalifikacji coachów, którzy muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie edukacji i wykształcenia oraz rozumieć kompetencje coachingowe, które wyznaczają standardy w zawodzie coacha. Uzyskanie akredytacji ICF oznacza udział coacha w rzetelnym rozumieniu i stosowaniu nabytych umiejętności i poświęceniu ich klientom.

Podążając za kluczowymi wartościami i definicją coachingu, ICF stworzył Kodeks etyczny zapewniający odpowiednie wytyczne, standardy w zakresie odpowiedzialności i egzekwowania działalności coachów ICF, którzy zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu etycznego ICF.

Jeżeli chciałbyś poznać Kodeks etyczny ICF kliknij tutaj.

Jak pracuje profesjonalny i etyczny coach?

Profesjonalny i etyczny coach ICF przede wszystkim zgadza się stosować Kluczowe kompetencje ICF oraz postępuje zgodnie z Kodeksem etycznym ICF.

Profesjonalny i etyczny coach ICF dąży do postępowania w sposób, który pozytywnie reprezentuje profesję coachingową, szanuje odmienne podejścia do coachingu oraz respektuje mające zastosowanie kodeksy i regulacje prawne.