logo

Facylitacja

Czym jest facylitacja?

Facylitacja jest niezwykle skuteczną formą pracy, polegającą na wypracowywaniu rozwiązań przez grupę pod okiem facylitatora. Celem procesu facylitacji jest wsparcie grupy lub zespołu w wypracowaniu rozwiązania zadania czy problemu, który podejmuje. Facylitator jest osobą katalizującą komunikację i dobre relacje w grupie. Rolą facylitatora jest neutralne podejście do tematu, nad którym pracuje grupa i takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom wypracowanie najskuteczniejszego rozwiązania we wcześniej określonym obszarze. Facylitator jest swego rodzaju przewodnikiem, który nie musi być specjalistą w omawianej dziedzinie. Facylitator jest specjalistą od procesu, dzięki któremu grupa sama znajduje najlepsze i własne rozwiązania, rozpoznaje trudności i podejmuje trafne decyzje.

Korzyści płynące z procesu facylitacji wymieniane przez uczestników takiego procesu to:

  • znaczne skrócenie czasu pracy i zwiększenie produktywności spotkań,
  • znajdowanie nowych i często zaskakujących rozwiązań,
  • wyższa jakość zarządzania projektem,
  • zaangażowanie grupy i akceptacja rozwiązania przez grupę,
  • budowanie relacji w zespołach i grupach zadaniowych,
  • usprawnienie komunikacji i spójnego rozumienia omawianego problemu przez wszystkich członków grupy,
  • pełne wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu.

Powiedz mi, czego potrzebuje Twoja firma, a wspólnie znajdziemy skuteczne rozwiązanie.

Jako akredytowany coach ICF na poziomie ACC, certyfikowany team coach, facylitator oraz trener zarządzania, prowadzę team coaching dla zespołów menedżerskich, sprzedażowych i projektowych stosując Kodeks Etyczny International Coach Federation. Facylitacja to jedno z narzędzi, które wykorzystuję, aby generować przestrzeń wspierającą efektywną realizację celów.