logo

O coachingu

Coaching - co to jest i dla kogo?

Celem coachingu jest wspieranie klienta w drodze do celu, który sam wyznacza. Efekty coachingu przejawiają się w poprawie życia, relacji, a także wyników w biznesie. Rezultatem współpracy z coachem jest rzeczywista i mierzalna poprawa w obszarach wybranych przez klienta.

Definicja coachingu według International Coach Federation (ICF) określa coaching jako partnerską relację, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Definicja coachingu jest wielowymiarowa. Dla coacha jest procesem asystowania klientowi (coachee) w osiągnięciu wyłonionego celu. Coaching to pomoc w uświadamianiu coachee, że ma wybór i to on wybiera kierunek swojej podróży. Dla klienta, występującego w roli coachee, coaching to pokonywanie barier i ograniczeń. Budowanie własnej wizji i podążanie za nią, realizując drogę najlepszą z możliwych. Dobry coach towarzyszy klientowi w tej podróży, trochę z boku, lekko z tyłu, ale nigdy przed nim… wtedy, gdy jest na rozdrożu, gdy wybiera kierunek, gdy już wie, że potrzebuje wsparcia, aby skutecznie dążyć do celu.

Coaching to relacja. Coaching to proces, który rozwija i uwydatni mocne strony. Coaching to droga na szczyt, w której ważne jest świadome pokonywanie przerażenia i barier, gdy widzisz TWOJĄ górę.

Jaka jest efektywność coachingu?

 1. Większa skuteczność osobista, będąca wynikiem umiejętnego wyznaczania celów, weryfikacji ich zgodności z samym sobą, a także wyznaczenie dróg i sposobów ich osiągnięcia.
 2. Silniejsza motywacja do działania, będąca efektem większej pewności siebie i wzmocnionego poczucia własnej wartości.
 3. Odnalezienie równowagi wewnętrznej bazującej na wartościach i tożsamości klienta.

Pozytywny wpływ coachingu został zmierzony, co zostało potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w 2009 roku przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie ICF (International Coach Federation). W badaniu wzięło udział 2165 osób korzystających z coachingu w 64 krajach, które wskazały na pozytywny efekt coachingu w następujących obszarach:

 • pewność siebie i poczucie własnej wartości – 80%
 • relacje i związki – 73%
 • kompetencje komunikacyjne – 72%
 • kompetencje interpersonalne – 71%
 • efektywność w pracy – 70%
 • równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym – 67%
 • zdrowie i dobre samopoczucie – 63%
 • rozwój kariery i nowe możliwości zawodowe – 62%
 • organizacja życia osobistego – 61%
 • zarządzanie firmą – 61%
 • zarządzanie w czasie – 57%
 • efektywność zespołów – 51%

Skuteczność coachingu została wskazana, jako podstawa do ponownego skorzystania z coachingu przez 96% klientów coachingu.

Źródło: badanie wykonane przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009

Czy inwestycja w coaching jest opłacalna?

Wśród firm znajdujących się w rankingu magazynu Fortune, coaching wykazuje rekordowy zwrot z inwestycji (ROI) i skuteczność.

The Economic Times, na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), przedstawił raport wskazujący, że ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia coachingu, w tym:

 • o 77% poprawia się relacja między pracownikami,
 • o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 • o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.

Co więcej, badanie przeprowadzone na pięciuset spółkach z branży telekomunikacyjnej (Fortune 500) udowodniło, że wprowadzenie coachingu w firmie może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa do 529%.

Źródło: Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)

Jaka jest pewność, że coaching działa?

Cyfry nie kłamią. Na zlecenie organizacji International Coach Federation przeprowadzono szerokie badania*, mające na celu zobrazowanie wysokiej efektywności coachingu. Badania wykazały wysoki poziom satysfakcji u klientów coachingu i potwierdziły znaczny zwrot z inwestycji (ROI) u klientów korporacyjnych. Globalne Badanie Klientów Coachingu ICF dowodzi, że w większości spółek (86%) inwestycja się zwróciła. Faktem jest, że prawie jedna piąta (19%) osób wskazała zwrot z inwestycji 50 razy wyższy niż koszt inwestycji, a 28% wymieniło zysk z inwestowania na poziomie o 10 do 49 wyższym.

W zasadzie, wszyscy klienci korporacyjni i indywidualni, którzy skorzystali z usług coacha wyrazili swoje duże lub wysokie zadowolenie i pozytywne odczucia (99%). Całkiem duże jest też zaufanie idei coachingu – 96% badanych oświadczyło, że powtórzyliby proces, gdyby ponownie znaleźli się w okolicznościach, które skłoniły ich do poszukiwania coacha.

*2009 ICF Global Coaching Study, 2010 ICF Global Consumer Awarness Study, 2012 ICF Global Coaching Study przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie ICF.

Jakie korzyści niesie coaching indywidualny?

Osoby, które uczestniczyły w procesie coachingowym podkreślają jego szerokie korzyści i pozytywny wpływ*. Oto najczęściej wymieniane:

Wyznaczenie celów i podejmowanie działań w kierunku ich realizacji

Coaching daje możliwość określenia realistycznych celów. Asysta coacha pomaga ustalić cele, a następnie aktywnie pracować, aby je osiągnąć. Sprawia, że poprawia wydajność osobistą i urzeczywistnianie wyznaczonych celów (84%).

Pogłębienie otwartości na rozwój i uczenie się

Coaching to nie tylko poprawa umiejętności osobistych, ale uczenie się na głębszym poziomie. Coaching wpływa na uczenie się o sobie, o postrzeganiu przez innych oraz zwiększa poziom satysfakcji z życia. Coaching podnosi otwartość na rozwój osobisty i uczenie się (60%).

Co więcej:

 • coaching pomaga w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • coaching wzmacnia poczucie odpowiedzialności (52%)
 • coaching rozwija samoświadomość (42%)
 • coaching wzmacnia pożądane umiejętności i zachowania (38%)
 • coaching umożliwia lepsze zrozumienie roli i celów (37%)
 • coaching wpływa na korektę zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

*Badania firmy A Better PerspectiveTM, zrealizowane na reprezentatywnej grupie 339 osób, które skorzystały z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami.
Źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_coaching.html

Korzyści płynące z coachingu dla klienta indywidualnego:

 • dostosowanie tempa wprowadzania zmian do możliwości klienta,
 • koncentrowanie się na realizacji celów ISTOTNYCH dla klienta,
 • indywidualne dobranie narzędzi i sposobów realizacji działań,
 • efektywne podejmowanie decyzji,
 • skuteczniejsze motywowanie siebie i innych,
 • udoskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi,
 • poprawienie relacji,
 • czerpanie z bogatego doświadczenia coacha,
 • doskonalenie umiejętności przywódczych, menedżerskich, skutecznego zarządzania zespołem.

Jakie są główne korzyści z coachingu dla organizacji?

Obszary, w których coaching stosowany jest w organizacjach to, miedzy innymi:

 • realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami organizacji,
 • wsparcie w tworzeniu wizji rozwoju,
 • wsparcie organizacji we wprowadzaniu zmian (reorganizacja, restrukturyzacja, fuzja),
 • rozwiązanie problemów i sytuacji kryzysowych,
 • budowanie efektywnych zespołów zadaniowych,
 • wsparcie kluczowych pracowników.

Oto główne korzyści z coachingu dla organizacji?

 • pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 • wzmocnione zaangażowanie we własny rozwój (69%)
 • wzrost wydajności organizacji (69%)
 • podniesienie kreatywności, zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zaangażowanie i kultury organizacji (39%)
 • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

Źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_coaching.html