logo

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia dla firm i grup zorganizowanych

Twoi pracownicy to Twoja inwestycja. To właśnie od ich motywacji, umiejętności, kompetencji i poziomy zadowolenia z wykonywanej pracy w dużym stopniu zależy wynik Twojej firmy czy organizacji.

Jeżeli widzisz potrzebę wzmocnienia motywacji, zwiększenia zaangażowania czy też rozwinięcia kompetencji interpersonalnych Twojego zespołu, proponuję rozwiązanie, w którym wykorzystuję elementy coachingu, szkoleniowe i facylitacji.

Szkolenia prowadzę najczęściej w grupach 8-16 osobowych, sama lub we współpracy z drugą osobą. Wszystkie szkolenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta. Są praktyczne, a ich celem jest zrealizowanie celu określonego przez klienta.

Przykładowe tematy szkoleń i coachingu dla firm i grup zorganizowanych:

  • współpraca w zespole i budowanie relacji,
  • planowanie rozwoju własnego i organizacji,
  • emocje w obliczu zmiany,
  • motywacja w nauce języków obcych,
  • motywacja w sporcie,
  • wellness coaching – coaching dobrego życia.

Chcesz zorganizować szkolenie w swojej firmie lub organizacji?
Zastanawiasz się, która z metod – coaching, szkolenie czy facylitacja będzie najlepszą odpowiedzią na Twoje potrzeby?
Chciałbyś, aby Twój zespół popracował z profesjonalnym coachem?

Zapraszam do kontaktu!