logo

Test kompetencji D3 – w pracy i w życiu

 

Test kompetencji na drodze do wymarzonej pracy i dobrze rozwiniętej organizacji?

Stojąc na drodze wyboru zawodu, często zastanawiamy się kim chcielibyśmy być. Czy to prawnikiem, lekarzem, artystą czy może maklerem. Oczami wyobraźni widzimy siebie na takim, bądź innym uniformie, czujemy (bądź nie), że to musi być to, że to właśnie chcę robić w przyszłości.

Jako szefowie, prezesi, właściciele firm marzymy o idealnym zespole pracowników. Obmyślamy strategie wpisując poszczególne osoby w zadania, które chcemy zrealizować. Jesteśmy przekonani, że wybrani przez nas ludzie doskonale odnajdą się w zaplanowanej przez nas sytuacji.

Jakież jest nasze rozczarowanie, gdy okazuje się, że wyuczony i wymarzony zawód nie pasuje do naszego typu osobowości, nie przynosi nam satysfakcji, a co więcej, przynosi wypalenie. Jakież jest nasze rozczarowanie, gdy doświadczamy sytuacji, w której członkowie zespołu przydzieleni przez nas do pewnych zadań nie odnajdują się w swojej roli, nie spełniają naszych wymagań, nie trafiliśmy.

Droga do wymarzonej pracy czy też zespołu bywa bardzo długa i kręta, gdy nie wiemy od czego zacząć lub wyznaczamy ją nie biorąc pod uwagę cech, których posiadanie wpływa na realizację celów osobistych, bądź celów organizacji. Cechy te – kompetencje są źródłem informacji o nas, o potencjalnych kandydatach do pracy. Wiedza, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, styl komunikowania się, są zbiorem zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonych sytuacjach i otoczeniu działają one efektywniej.

To od kompetencji, które posiadamy zależy w dużej mierze spełnianie się w zawodzie czy na danym stanowisku. Jeżeli więc wybierasz kierunek rozwoju, jesteś na etapie zmiany swojej ścieżki zawodowej lub tworzysz zespół w organizacji, pomocny może okazać się test kompetencji zawodowych. Dzięki feedbackowi w postaci raportu otrzymasz informację o potencjale Twoim lub członków zespołu, kandydatach na wybrane stanowisko. Poznasz mocne strony, czynniki motywujące do osiągania jeszcze lepszych efektów, postawę swoją, bądź ludzi których chcesz zatrudnić.

Prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie jest test D3, gdyż łączy on w sobie 4 analizy, które krótko opiszę:

  1. DISC – style zachowań

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona. Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co więcej, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności. Zdiagnozować możemy je wykorzystując badanie DISC. DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

–        Dominant (Dominujący),

–        Influencing (Wpływowy),

–        Steady (Stały),

–        Compliance (Sumienny).

Badanie kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o naturalnym sposobie komunikowania się, doborze argumentów, mocnych stronach, wartościach, jakie wnosimy do zespołu oraz o tym, jak inni odbierają Twoje zachowania w codziennych i stresujących sytuacjach.  Raport z badania wskazuje potencjał badanego, nakreśla obszary do rozwoju i stanowi doskonały sposób, aby wkroczyć na drogę do lepszego rozumienia siebie i innych.

Poniższy wykres obrazuje wymienione style zachowań.

  1. TEAMS – zespoły

TEAMS to badanie, które określa preferowane role w zespole. Jest to model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Wyróżniane role zespołowe to:

Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania; kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

Analityk – jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

Koordynator – buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Informacja zwrotna z testu TEAMS okaże się nieoceniona nie tylko dla osób poszukujących swojej drogi zawodowej, ale również przy tworzeniu zespołów w organizacjach czy też zespołów sportowych.

  1. VALUES – wartości

Zastanawiasz się, co wpływa na Twoje decyzje i działania?
Jakie wartości wpływają na Twój typ osobowości?
Jakie wartości wyznaczają Twoje mocne strony?

Test kompetencji VALUES dostarcza informacji o wewnętrznym systemie wartości, którymi kierujesz się przy podejmowaniu decyzji, w pracy czy w codziennym życiu. Cztery wartości, które określa test VALUES to:

Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.

Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.

Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.

Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Test VALUES (w przeciwieństwie do testów DISC oraz TEAMS) wskazuje na wartości stojące za podejmowanymi przez nas działaniami.

  1. BAI – Behavioral Attitude Index

Za pomocą testu BAI możemy zmierzyć Twoje wewnętrzne motywacje, które przekładają się na Twoją efektywność. Test pozwala lepiej zrozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, interakcje z innymi ludźmi. Jest nieocenionym narzędziem dla sportowców i trenerów, którzy chcą pracować nad motywacją wewnętrzną. Pokazuje co dla jest dla Ciebie ważne i czego potrzebujesz, aby osiągać jeszcze lepsze efekty. Założeniem testu BAI jest, że nie ma złych motywacji.

Test BAI rozróżnia sześć rodzajów motywacji wewnętrznej:

Wewnętrzny spokój, czyli dążenie do harmonii, spokoju, a także działanie zgodnie z własnym systemem wartości,

Solidarność, czyli dążenie do poprawy sytuacji innych,

Wpływ, czyli potrzeba wpływania na innych, a także zmiany ich zachowań,

Ekonomia, czyli dążenie do wyników, które będą mierzalne, konkretne (także wyników finansowych),

Artyzm, czyli dążenie do wyrażania swojej kreatywności, wyrażania siebie, a także szukania innowacyjnych rozwiązań,

Wiedza, czyli chęć poznawania nowych rozwiązań i dążenie do zdobywania wiedzy.

Jesteśmy różni, a nasze zachowania bardzo przewidywalne. To, co motywuje nas do działania, można w prosty sposób zdiagnozować i obrać taką drogę rozwoju czy strategię działania, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał.

Test kompetencji D3 w połączeniu z procesem coachingowym

Badanie kompetencji metodą D3 to jeden z najlepszych tego typu testów na rynku. Pozwala ono na poznanie mocnych stron osoby badanej i obszarów, nad którymi warto jest popracować. Test kompetencji D3 jest doskonałym punktem startowym do podjęcia inicjatywy w kierunku indywidualnego procesu coachingowego i pracy nad rozwojem osobistym. Rozpoczęcie coachingu indywidualnego od wykonania testu kompetencji pogłębi samoświadomość w obszarze mocnych stron. Na sesjach coachingowych, będących dalszym etapem procesu, wyznaczysz ważne dla Ciebie cele i stworzysz plan działania, który będzie wspierany wiedzą o swojej motywacji i samoświadomością. Dzięki takiemu połączeniu, Twój proces coachingowy będzie jeszcze bardziej skuteczny i wartościowy.

Badanie kompetencji D3 może być częścią każdego z oferowanych przeze mnie pakietów lub stanowić element indywidualnej konsultacji.

Skontaktuj się ze mną i wypełnij swój test D3!

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *