logo

Warsztaty dla sportowców

Dla kogo i kiedy?

Warsztaty dla sportowców mają na celu wspomaganie sportowców w osiąganiu jak najlepszych wyników. Każdy doświadczony sportowiec wie, że sport wymaga szczególnej motywacji, zaangażowania i wytrwałości… wymaga też pokory. Uczestnicy warsztatów dla sportowców będą mieli możliwość przeanalizowania własnych doświadczeń i wyznaczenia sobie celów, wykorzystując metody coachingowe.

Tematy omawiane na warsztatach dla sportowców to, miedzy innymi:

  • źródła inspiracji własnej i ich udział w tworzeniu własnego planu działania,
  • automotywacja w praktyce,
  • rozumienie współzawodnictwa i rywalizacji,
  • kształtowanie nawyków i mechanizmy motywacyjne w kontekście treningu,
  • czynniki wpierające pokonywanie trudności,
  • konsekwencja w działaniu i jej wpływ na wyniki,
  • motywacja zewnętrzna vs motywacja wewnętrzna,
  • wyniki sportowe a poczucie własnej wartości,
  • emocje i stres w sporcie.

Jak pracujemy na warsztatach dla sportowców?

Pracujemy bardzo intensywnie. Uczestnicy otrzymują niewielką dawkę teorii i ogromną dawkę doświadczenia. Wykorzystujemy metody coachingu sportowego pracując pod okiem doświadczonego coacha mentalnego. Określamy indywidualne cele i wartości. Doceniamy sukcesy i porażki. Budujemy silne fundamenty i korzystamy z doświadczenia innych uczestników warsztatu.

Warsztat dla sportowców prowadzone są w formie warsztatów jednodniowych oraz dłuższych wyjazdów motywacyjnych. Forma warsztatu wspiera proces trwałej zmiany na wielu poziomach.

Jako akredytowany coach ICF na poziomie ACC, certyfikowany team coach, facylitator oraz trener zarządzania, prowadzę warsztaty coachingowe dla sportowców i drużyn sportowych stosując Kodeks Etyczny International Coach Federation.

Jeżeli chciałabyś / chciałbyś otrzymać informację o kolejnej edycji warsztatów dla sportowców, napisz lub zadzwoń do mnie!