logo

Wellness coaching

Co to znaczy wellness?

Pojęcie wellness jest połączeniem dwóch fraz – well being (ang. dobre samopoczucie) oraz fitness i zostało po raz pierwszy użyte przez „ojca filozofii wellness” - dr Halberta L. Dunn, który wprowadził koncepcję wellness w serii swoich wykładów w latach pięćdziesiątych. Według National Wellness Institute, Inc. (NWI) wellness to aktywny proces, dzięki któremu ludzie stają się świadomi i dokonują wyborów zmierzających do udanego życia. Istnieje wieje zastosowań, interpretacji i modeli wellness.

Wellness jest świadomym, autonomiczny i ewoluujący proces osiągania pełnego potencjału.

Wellness jest wielowymiarowy i holistyczny, dotyka stylu życia, dobrego samopoczucia mentalnego i duchowego oraz środowiska.

Założenia wellness są pozytywne i wspierające.

„Koncepcja kompletnego wellness mówi, że każda nasza myśl, słowo i zachowanie mają wpływ na nasze lepsze zdrowie i dobre samopoczucie. A my, z kolei, odczuwamy jej wpływ nie tylko emocjonalny, ale również fizyczny i duchowy.” – Greg Anderson

Jak objawia się wellness w różnych obszarach naszego życia?

Wellness i ludzie

Dzięki wellness zachowujemy dobre relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Relacje oparte na podobnych wartościach. Wellness sprawia, że dbamy o innych i jednocześnie troszczymy się o siebie. Doświadczamy intymności, różnorodności i szacunku.

Wellness i duchowość

Mamy marzenia i cele. Mamy czas na zastanowienie i żyjemy zgodnie ze swoim kodeksem moralnym, realizując swoją filozofię życiową.

Wellness i emocje

Żyjąc zgodnie z filozofią wellness potrafimy zarządzać swoimi silnymi emocjami, nie odczuwamy poczucia winy i czujemy się dobrze ze sobą. Towarzyszy nam poczucie szczęśliwości.

Wellness i środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi relacji z naturą i dbamy o ekologię, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby naturalne.

Filozofia wellness to świadome życie, gdzie samoświadomość oznacza fundament życia życiem na wysokim poziomie „dobrostanu”. To umiejętność zatrzymania się na chwilę i podejmowania zdrowych decyzji. To pamiętanie o równowadze, to plan na życie – Twój plan.

Co to jest wellness coaching?

„Dobre życie to proces, nie stan do osiągnięcia. Jest to kierunek a nie cel podróży.” Carl Rogers

Wellness coaching korzysta z zasad i procesów profesjonalnego life coachingu w obszarze celów związanych z poprawą stylu życia, aby wkraczać na coraz wyższe poziomy dobrostanu. To relacja profesjonalnego coacha i coachee, której efektem będzie trwała zmiana zachowań. Wellness coaching zakłada, że umysł i ciało są ze sobą powiązane. W wellness coachingu to klient wie o sobie najwięcej, a zmiana następuje, gdy klient odczuwa siłę i sam poszukuje rozwiązań. Biorąc pod uwagę fakt, że każda osoba ma swoje wymogi, coach wellness pomaga klientowi dostrzec jego własne wzorce, rytm funkcjonowania i potrzeby, zwiększając świadomość klienta, dzięki czemu klient realizuje swoje cele. Wellness coach pomaga znaleźć obszar niezrównoważenia i zauważyć sygnały płynące z ciała, a przez to w rezultacie eliminować problemy natury zdrowotnej. Coach korzysta z zasobów, które pozwalają wychodzić poza fakty, lęk i siłę.

Wellness coaching jest dla Ciebie, gdy:

 • potrzebujesz pomocy, aby wspiąć się na szczyt,
 • chcesz ocenić swoją gotowość do rozpoczęcia „wspinaczki”,
 • chcesz wiedzieć czego potrzebujesz, by dotrzeć na szczyt.

Jako coach pomogę Ci zaplanować trasę, ocenić odległość i czas, jak i zastanowić się nad czynnikami, na które nie będziesz miał wpływu. Wspólnie sprawdzimy czy wolisz rozpocząć od niższych gór, aby następnie wspiąć się na tę najwyższą, wymarzoną. Ale pamiętaj, tylko Twoja motywacja sprawi, że zaczniesz się wspinać. Jeżeli chcesz wspiąć się na tę górę i doświadczyć tego, co po drodze będę Twoją liną, dzięki której będziesz pewniej stawiał kroki. I chociaż to Ty jesteś odpowiedzialny za to, gdzie stawiasz stopę, to Ty wbijesz SWOJĄ flagę na szczycie!

Co możesz odkryć biorąc udział w procesie wellness coachingu?

 • Możesz uświadomić sobie, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za własne zdrowie.
 • Możesz uświadomić sobie jak bardzo ważne jest świadome oddychanie.
 • Może nauczyć się lepiej słuchać swojego ciała i uczyć się od niego.
 • Możesz dowiedzieć się, jaka rolę pełni jedzenie w Twoim życiu.
 • Możesz stworzyć swój plan na aktywne życie.
 • Możesz otworzyć się na eksplorowanie swojego odczuwania.
 • Możesz poznać myśli, które ograniczają Cię w podejmowaniu nowych świadomych wyborów.
 • Możesz nauczyć się równowagi.
 • Możesz nauczyć się budować dobre relacje z ludźmi.
 • Możesz dowiedzieć się jak ważna jest dla Ciebie intymność i bliskość emocjonalna.
 • Możesz znaleźć znaczenie.
 • Możesz spojrzeć na swoje życie w dobrostanie z innej perspektywy.

Zapraszam do kontaktu. Moje drzwi są otwarte!