logo

Zawodowo

Doświadczenie

 • Akredytowany coach ICF/ACC w trakcie akredytacji na poziomie PCC
 • Certyfikowany trener zarządzania
 • Certyfikowany praktyk metody Points of You®
 • Moderator Design Thinking
 • Certyfikowany konsultant DISC D3
 • W biznesie od ponad 13 lat
 • Tłumaczka i lektorka języka angielskiego
 • Właścicielka Biura Tłumaczeń Nexus

Pracuję profesjonalnie i etycznie. Wykorzystuję swoje bogate doświadczenie w biznesie oraz wiedzę, które od ponad 13 lat zdobywam w obszarze szkoleń i coachingu. Przeprowadziłam ponad 700 godzin sesji coachingowych. Szkolę w języku polskim oraz angielskim od ponad 10 lat. Wykształcenie filologiczne pomaga mi czerpać z zasobów lingwistycznych i pełniej prowadzić sesje coachingowe. Ukończyłam studia podyplomowe z coachingu, akredytowane przez ICF szkolenie „Power of Coaching” na poziomie ACC prowadzone przez Centrum Life Coaching Polska oraz akredytowane przez ICF szkolenie coachingowe na poziomie PCC w prestiżowej Szkole Coachów Meritum. Jestem też coachem zespołowym (tzw. team coachem), a swoją wiedzę w tym zakresie zdobywałam na akredytowanym przez ICF szkoleniu w Szkole Coachów Meritum.

W pracy z zespołami i grupami wspieram się również wiedzą, którą zdobyłam na kursie trenerów prowadzonym w oparciu o Brytyjskie Standardy Kompetencji w Zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju prowadzonym przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Jako akredytowany coach pracuję indywidualnie proponując swoim klientom life coaching i business coaching. Organizuję warsztaty i prowadzę coaching grupowy oraz team coaching dla grup otwartych oraz działających już zespołów.

Obszary tematyczne w pracy coachingowej oraz szkoleniowej, które są mi szczególnie bliskie to:
 • efektywność pracy drużyn i zespołów,
 • wykorzystywanie potencjału zawodników w wypełnianiu własnej misji życiowej,
 • wzrost rzeczywistej motywacji zawodników i członków zespołu,
 • poprawa relacji i komunikacji w zespole,
 • motywacja w sporcie,
 • coaching zdrowego stylu życia,
 • wellness coaching w ośrodkach spa,
 • warsztaty dla kobiet.
W mojej pracy niezmiernie ważna jest dla mnie etyka i profesjonalizm.

Napisz do mnie lub zadzwoń. Chętnie porozmawiam o Twoim wyzwaniu!

Wiedza

Współpraca

Zapewniam kompleksowe wsparcie. Współpracuję z ekspertami coachingu, psychologami i trenerami. Jeżeli taka jest wola klienta, pracujemy w duetach i wzajemnie się uzupełniamy.

Przygotowując materiały szkoleniowe w języku angielskim korzystam ze wsparcia native speaker’ów, aby dostarczać jeszcze lepsze i zrozumiałe dla obcokrajowców skrypty.